Beslutningssystemet

Hvor arbejder du i beslutningsstrukturen?

Beslutningsstrukturen i E2G

Det centrale i E2G-konceptet er sammenhængende mellem beslutningssystemet og det tekniske energisystem beskrevet ved energistrømmene.

I underafsnittet: ”Introduktion til beslutningssystemet” er der en beskrivelse af, hvordan E2G-strukturen bruges til at kortlægge de mange energirelaterede beslutninger, der træffes i og uden for energisektoren. Det er her du skal kunne finde dig selv, og de beslutninger, du er med til at træffe.  

Vi er endnu ikke nået så langt med at kortlægge beslutningssystemet. E2G indeholder konceptet for, hvordan kortlægningen bør udføres. Ønsket er, at der løbende igangsættes projekter, som har til formål at gennemføre kortlægningen af de forskellige dele, og at resultaterne bliver tilgængelige på E2G-platformen.

Som underafsnit er der vist 4 eksempler på, hvordan beslutningsstrukturen i E2G kan bruges til at skabe overblik over vigtige, men meget komplicerede sammenhænge. De fire eksempler udgør endvidere forslag til projekter, der kan skabe øget overblik over sammenhængene i energisektoren. Tag kontakt, hvis du vil være partner i et af projekterne.

Wiki - beslutningssystemet

Introduktion til de beslutninger der træffes i og uden for energisektoren

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!