Overblik over beregningsmodeller

Der findes en række computermodeller, der kan simulere eller optimere udviklingen af energisystemet eller dele af systemet. Modellerne er typisk veldokumenteret, men meget vanskeligt tilgængelige for ikke-eksperter. Ideen er her, at bruge E2G-kortene til at beskrive, hvilke energistrømme, de enkelte modeller regner på, samt hvilke beslutninger, der simuleres eller optimeres, og de rammebetingelser, der er afgørende for resultatet.

De følgende slides viser eksempler på, hvordan E2G-kortene kan bruges til at beskrive det beregningsområde, modellerne dækker. Eksemplerne er endnu ikke godkendt af modelejerne, så de kan kun bruges til illustration. Ønsket er, at ejerne af energimodeller beskriver deres model ved anvendelse af E2G-kortene, og at denne beskrivelse lægges på E2G-platformen med et link til de hjemmesider, der rummer modellerne.

Scroll for at forsætte

Balmorel

Balmorel

Balmorel er en open-source model udviklet af Hans Ravn. Modellen er meget fleksibel, og kan i princippet optimere alle dele af energisystemet. De udgaver af modellen, der bruges til analyser af store energisystemer, optimerer beslutningerne i de dele af energisystemet og beslutningskæderne, som vist i figuren til højre.

Adgang til modellen: www.balmorel.com

Scroll for at forsætte

Sivael

Sivael

Udviklingen af Sivael startede i midten af 1980-erne i det daværende Elsam. Modellen ejes i dag af Energinet.dk, og bruges til analyser af driften af det fremtidige elsystem. Energinet.dk arbejder pt. på at udvikle en model til erstatning for Sivael.

Adgang til modellen: http://energinet.dk/DA/El/Udvikling-af-elsystemet/Analysemodeller/Sider/Sivael.aspx

Scroll for at forsætte

Energy Plan

Energy Plan

Energy Plan er udviklet af Henrik Lund på Ålborg Universitet. Modellen regner på små og store energisystemer. Den er frit tilgængelig for alle brugere på www.energyplan.eu

Scroll for at forsætte

Modellerne

Modelbeskrivelsen i E2G-konceptet går videre end til alene at beskrive, hvor i energisystemet modellerne arbejder. Det er også tanken, at man kan ”åbne” hver enkelt funktionsområde, der dækkes af den pågældende model, og se hvilke typer beslutninger, der træffes samt hvilke  rammebetingelser, der er afgørende for beslutningerne.

I eksemplet til højre, vises beslutninger og rammerne for beslutningerne for optimeringen af produktionsfordelingen i systemet

Vigtige beslutninger i modellen vedr. køb / salg

  • Rådighed af anlæg
  • Indmelding af kortsigtede marginalomkostninger til optimeringsberegning
Du har nået enden af dokumentet