Overblik over lovgivningen

Den danske energilovgivning er meget komplekst, og det er vanskeligt at skabe sig et overblik over de love, der styrer de forskellige aktiviteter i energisektoren. Ønsket med lovgivningsdelen af E2G-kortlægningen, er at give brugerne en lettere adgang til at finde den lovgivning, der styrer deres beslutninger. Ideen er, at brugerne skal kunne gå ind på E2G-kortet og udpege den funktion, de arbejder i/udfylder, og her skal de kunne finde links til de dele af lovgivningen, der styrer dette område.

Så tag kontakt, hvis du vil være partner i udvikling af denne del af E2G-platformen. De følgende to sider viser eksempler på, hvordan kortlægningen af energilovgivningen kan udføres

Scroll for at forsætte

Kortlægningen af energilovgivningen i E2G-strukturen

De vigtigste love vedr. projektudvikling af fjernvarmeværker på biomasse:

  • Varmeforsyningsloven kapitel x paragraf y
  • Varmeforsyningsloven kapitel z paragraf h
  • Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5 paragraf l
  • O.S.V.
Scroll for at forsætte

Energilovgivningen ved el-produktionsanlæg

De vigtigste love vedr. drift og vedligeholdelse af el-produktionsanlæg:

  • Elforsyningsloven kapitel x paragraf y
  • Elforsyningsloven kapitel z paragraf h
  • Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5 paragraf l
  • osv.
Du har nået enden af dokumentet