Beslutningskæden i energisektoren (1. dimension)

Der findes ikke nogle fælles definitioner på, hvordan beslutningsstrukturen i energisektoren kan kortlægges. Men hvis man definerer strukturen ud fra den måde, hvorpå virksomhederne i sektoren er organiseret, får man en beslutningskæde, der går fra F&U til daglig drift. Ved skift fra et led i kæden til det næste, er der en ansvarsoverdragelse fra en del af organisationen til den næste.

Beslutningskæden, som er vist til højre i billedet, kan pege ned på alle dele af energistrømskortet (3. dimension), som bliver gennemgået i det følgende. 

I hvert led af kæden, vil man endvidere kunne lave en underopdeling i en række delbeslutninger, som også er kronologiske.

 

Scroll for at forsætte

Beslutninger uden for energisektoren (1-D på E2G-kortet)

I hverdagen træffer energiforbrugerne mange beslutninger, der har betydning for energistrømmene i energisystemet. Vi træffer langsigtede beslutninger når vi beslutter renovering af vores boliger, køb af elforbrugende apparater, mv. Vi træffer mindre langsigtede beslutninger, når vi vælger at reparere og vedligeholde vores energiforbrugende apparater, og vi træffer kortsigtede beslutninger, når vi dagligt tænder og slukker for apparaterne.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!