Den geografiske dimension

Når man taler om et energisystem, sætter man en ramme om et område af energisystemet eller om forskellige energiteknologier. Fokus i energisystemet er primært at vurdere energibalancen for de enkelte teknologier og for det samlede geografiske område. 

I E2G-konceptet har geografien sin egen dimension (4.dimension)

Scroll for at forsætte

Eksport/import i E2G

Import - eksport
Indtil nu har vi ikke fokuseret på et bestemt geografisk område, da vi tegnede Energy-Together kortet. Når vi vælger et bestemt geografisk område, og vil kortlægge energisystemet i dette område med brug af Energy-Together, skal vi udvide beskrivelsen med de energier, der strømmer ind og ud af området. 

Vi tilføjer derfor et led: ”Import af primær energi”, på det sted på kortet, hvor vi opgør den transportable primære energi, der tilføres systemet. Vi tilfører endvidere et led: ”Import af sekundær energi”, på det sted hvor vi opgør den sekundære energi, der tilføres eller produceres i systemet. I slutleddet, hvor energien forlader systemet, fordi den enten bliver omdannet til energitjenester eller eksporteres, tilføjer vi to led: ”Eksport af primær energi” og ”Eksport af sekundær energi”.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!