Den tidsmæssige dimension i E2G

Den 5. og sidste dimension i E2G-konceptet er tidsdimensionen. Det er i tidsdimensionen, vi fastlægger den periode, vi betragter energisystemet i det valgte geografiske område.

Tidsperioden kan være år, måneder, uger, dage, timer, minutter eller sekunder.

Scroll for at forsætte

Lagring af energi

Lagre
Når vi også vil fokusere på en bestemt tidsperiode, bliver vi nødt til at tilføje lagre til energisystemet, idet vi ikke behøver at bruge og eksportere eksakt samme energimængde, som vi udvinder og importerer. Vi kan lægge energien på lager fra en periode til den næste.

Vi lægger to led på der hvor energien tilgår det geografiske område. Det ene led vedrører de samlede energiressourcer i området. Det andet led vedrører startlageret af den primære energi, som vi allerede har udvundet. På det sted, hvor vi tilfører sekundær energi til systemet, tilføjer vi et led, der beskriver den sekundære energi, vi har som startlager. I slutleddet, hvor energien forlader systemet lægger vi to led på: ”Ultimo lager af primær energi” og ”Ultimolager af sekundær energi”.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!