Energistrømskortet (3. dimension på E2G)

Energistrømskortet går fra det punkt, hvor den primære energi udvindes, og til det punkt, hvor energien bliver omdannet til energitjenester.

Kortet indeholder de forskellige energiformer (kul, olie, biomasse, el, fjernvarme, mv.) og alle de anlæg, der omformer energien fra en form til en anden, og som transporterer energierne.

Med kortet kan man entydigt definere hvilken energiform og hvilket energianlæg, man har fokus på.

I de følgende kapitler forklares de enkelte led i energistrømsbilledet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!