Beskrivelse af E2G

undefined

 

Energy Together er et fællesskab for personer, virksomheder og organisationer, der ønsker at udvikle og bruge en fælles standard for at definere energisystemet og energisektoren, samt at udvikle og bruge nogle fælles design, ikoner og formidlingssystemer.

Formålet med en fælles standard og nogle fælles formidlingssystemer er at udbrede kendskabet til sammenhængene i det komplekse energisystem og derved skabe mulighed for nye effektiviseringer og nye forretningsmuligheder på tværs af energisystemet. Det gør vi ved at bruge pædagogiske værktøjer, der gør det lettere for dem, der skal modtage viden.

Scroll for at forsætte

Dimensionerne i E2G-standarden

I Energy Together er der en standard for, hvordan man entydigt kan definere energisystemet, energisektoren, beslutningerne i og uden-for sektoren, geografien og tiden. E2G-standarden vil løbende blive videreudviklet og debatteret i E2G-fællesskabet.  E2G-standarden viser, hvordan energien strømmer fra de steder, hvor den udvindes til de steder, hvor energien til slut omdannes til energitjenester. Standarden viser endvidere de beslutninger, der træffes i de forskellige dele af energistrømsforløbet. Der er følgende dimensioner i den standard, der skal bruges til at kortlægge energisystemet og energisektoren:

  • Placering i beslutningskæden fra F&U til drift (1. dimension)
  • Navnet på aktøren (2. dimension)
  • Placering på energistrømskortet (energiform, teknologi) (3. dimension)
  • Geografien (land, region, kommune, sted) (4. dimension)
  • Tiden (år, måned, uge, dag, time, minutter, sekunder) (5. dimension)
Scroll for at forsætte

Det unikke kortlægnings-koncept

Der findes ikke andre kortlægningsmetoder indenfor energiområdet, hvor man har samlet beskrivelsen af beslutningssystemet og beskrivelsen af det tekniske energisystem i et samlet koncept, og hvor man har brugt konceptet til pædagogisk formidling af sammenhængene i energisystemet.

E2G-konceptet er unikt, og det er langtidsholdbart.

Scroll for at forsætte

ENERGY TOGETHER KORTET

På E2G-kortet får du overblikket over det samlede energisystem, over energisektoren og du kan zoome ind på detaljerne. Tykkelsen af energistømmene symboliserer den energimængde, der udvindes, transporteres og omdannes.

Scroll for at forsætte

HVAD SKAL E2G KORTET BRUGES TIL?

Den grønne omstilling af energisystemet forudsætter:

  • At de gamle forsynings-siloer brydes ned
  • At der opbygges en ny forståelse af energisystemet på tværs af energiformer, forbrugskategorier, beslutningssystemer, mv.
  • At økonomer, jurister, ingeniørere, teknikere, mv. lytter til hinanden, og interessere sig for hinandens områder
  • At der identificeres nye innovationsmuligheder og forretningsmuligheder på grænsefladerne mellem energiformerne, produktion og forbrug

Det kræver, at der opbygges en ny helhedsforståelse af energisystemet og energisektoren. E2G-koncepter kan danne rammerne for skabelse af et fælles "sprog" og en fælles forståelse

Scroll for at forsætte

E2G oversigt

Vi vil nu gennemgå dimensionerne i E2G-konceptet. Hvis du synes, det bliver for indviklet, er du velkommen til at tilmelde dig til Strategirummets kursus: "Introduktion til sammenhængene i energisystemet" - se  her. Meld dig ind i fællesskabet ved at sende en mail til fn@strategirummet.dk 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!