Identitet af beslutningstageren (2. dimension)

I 1. dimension på E2G-kortet fastlægger vi, hvor vi befinder os i beslutningssystemet. For at vi entydigt kan kortlægge beslutningsstrukturen, skal vi også kende navnet på den aktør, der træffer beslutningen, idet der er mange, der befinder sig i samme del af beslutningskæden.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!