Omdannelse til energitjenester

Vi er nu nået til sidste del af energistrømmene, hvor energien omformes til energitjenester i form af lys, opvarmning, PC, transport, mv.

Scroll for at forsætte

Omdannelse til energitjenester

Omdannelse til energitjenester

  • I husholdningssektoren bruger vi el til belysning, IT, madlavning, opvarmning mv. – naturgas til opvarmning og madlavning – fjernvarme til opvarmning - olie til opvarmning

  • I ”Produktionserhvervene” og i ”Handel og servicesektoren” har vi de samme typer forbrug som i ”Husholdningssektoren”, men fordelingen er anderledes. Hertil komme energiforbrug til trykluft, inddampning, ventilation mv.

  • I Transportsektoren bruger vil olieprodukter i form af benzin og dieselolie i vore biler. Vi bruger olie i tog og skibe. Vi bruger flybenzin i flyvemaskinerne
Scroll for at forsætte

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!