Produktion af sekundær energi

Nu er vi nået til det punkt i energistrømmene, hvor vi omformer den primære energi til den meget mere håndterbare sekundære energi.

Scroll for at forsætte

Produktion af sekundær energi

Sekundær energi
Vi omformer en stor del at den Primære energi (primær energi) til andre energiformer, som vi har lettere ved at transportere og håndtere. Disse energiformer kalder vi med en fællesbetegnelse ”Sekundær energi”.

Scroll for at forsætte

Produktion af sekundære energiformer

Produktionen af sekundær energi sker ved

  • Vi producerer el i termiske kraftværker, i atomkraftværker, i vandkraftværker, i solcelleanlæg, i vindmøller, i brændselsceller, i bølgekraftanlæg, i tidevandsanlæg

  • Vi producerer el og varme i kombineret drift i termiske kraftvarmeværker og i brændselsceller

  • Vi producerer fjernvarme i termiske kedler, solvarmeanlæg og store varmepumpeanlæg

  • Vi producerer olieprodukter i olieraffinaderier

  • Vi er så småt startet på at producere syntetiske brændsler i form af brint, methanol og ethanol i kemiske anlæg

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!