Transport af sekundær energi

Transmissionen

  • Transmission af el foregår i højspændingsnettet, hvor spændingen er over 100 kV. I Danmark er det Energinet.dk, der har ansvaret for højspændingsnettet

  • Transmission af varme foregår i store varmerør. I Københavnsområdet er det f.eks. CTR og VEKS, der har ansvaret for transmissionen. I Trekant-området er det Tvis

 

Distributionen

  • Distribution af el foregår via de lokale forbrugerejede distributionsselskaber

  • Distribution af fjernvarme foregår via fjernvarmeselskaberne

  • Distribution af olieprodukter sker via olieselskaberne og andre private aktører
Scroll for at forsætte

Transmission og distribution på E2G-kortet

Transporten af sekundær energi opdeles i ”Transmission” og ”Distribution”. Transporten kan sammenlignes med vejsystemet, hvor der er nogen, der styrer motorvejene og det overordnede vejsystem, og andre, der styrer de mindre mere lokale veje. Tabene opgøres som forskellen mellem den energi, der sendes ind i transportsystemet, og den energi, der tages ud i den anden ende.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!