Udvinding af energi

Vi starter det sted i energistrøms-billedet, hvor vi begynder at udvinde energien med henblik på senere at bruge den til energitjenester.  

Scroll for at forsætte

Energi-udvinding

Vi udvinder transportabel primær energi når vi ...

  • Graver kul op af jorden

  • Henter uran ud af klipperne

  • Pumper olie og naturgas op fra undergrunden

  • Dyrker energiafgrøder på markerne, og høster dem

  • Indsamler restprodukter fra fødevareproduktionen samt fra bionedbrydelig og ikke-bionedbrydelig affald
Scroll for at forsætte

Udvinding af primær energi

Transportabel og lokal primære energier

Den ”Transportable primære energi” er den energi, der kan transporteres, og som vi derfor ikke behøver at omdanne til andre energiformer eller energitjenester det sted, hvor vi udvinder den.

Den anden del af den primære energi, skal omdannes til energitjenester eller andre energiformer det sted, hvor den er, fordi den ikke kan transporteres. Den kalder vi ”Lokal primær energi”. Den ”Lokale primære energi” (sol, vind, vand, bølge, omgivelsesvarme, tidevand, havstrømme og geotermi) vender vi tilbage til – nemlig de steder på Energy-Together kortet, hvor den primære energi omdannes til sekundær energi og til energitjenester.

Scroll for at forsætte

Udvinding på E2G-kort

På E2G-kortet vises udvinding af energi som egenudvinding af transportabel energi og lokal energi, der ikke kan transporteres.

På billedet til højre kan du se udvindingen af råolie, naturgas og biomasse i Danmark som de energistrømme, der kommer fra kassen: "Egenudvinding".

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!