Energiregnskaber

Energiregnskaber

Energiregnskaber

Vi skelner mellem historiske energiregnskaber og energiregnskaber for fremtidige energisystemer (energibudgetter).

Med hensyn til de historiske energiregnskaber indsamler vi måledata for alle slutforbrug og energikonverteringer, som findes. Hvis der ikke findes målinger inden for et bestemt område beregnes data på basis af statistiske data. 

Energistyrelsen udarbejder hvert år et energiregnskab for Danmark på basis af målinger samt data fra Danmarks Statistik.

I præsentationen til højre: "Introduktion til energiregnskaber" kan du se hvordan energiregnskabet opstilles, og hvordan man typisk indsamler data for et lokalt område.

I den anden præsentation til højre kan du se hvordan de fremtidige energiregnskaber i Energistyrelsens scenarier er dannet, og i den tredje præsentation kan du se, hvordan Energistyrelsens scenarier er oversat til scenarier for Region Syddanmark.

Da regnskaber ofte er vanskeligt tilgængelige for ikke-eksperter, har vi på E2G-platformen visualiseret energiregnskabet via en række energistrømme. Du kan se eksempler på denne visualisering under "Energistrømme"

Hvis du vil have hjælp til at opstille energiregnskaber, kan du henvende dig til Strategirummer Aps ved at sende en mail til fn@strategirummet.dk 

Det er ofte forskellige personer, som indsamler historiske data og som beregner fremtidige energiregnskaber, og de bruger ikke samme regnskabemetoder. Denne forskellighed er ikke særlig brugervenlig. Et af målene med E2G-konceptet er at skabe enighed omkring regnskabsstrukturen, således at resultater af energiregnskaber bliver lettere at kommunikere.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!