Energistyrelsens scenarier

Energistyrelsens Energi Balance Model (EBM) bygger på en model der er udviklet sideløbende med Klimakommissionens arbejde i 2010.

Et energisystem defineres ved en række kapaciteter af et antal teknologier. Kapaciteterne kan enten angives i MW eller i PJ. I sidste tilfælde opnås en bestemt årlig leverance fra den givne teknologi. I første tilfælde bliver årsenergien et resultat af en timesimulering.

For hver teknologi er defineret en række data om effektivitet, energiomsætning, investering, levetid, driftsomkostninger m.m. Disse data hentes fra teknologikatalogerne.

Energiforbrugene opdeles i energikvaliteter som i forbrugsmodellen. Forbrugene fordeles over døgnet og året efter givne timevariationsprofiler.

Kapaciteterne vælges af brugeren. Modellen beregner driften af de enkelte teknologier i den tidsopløsning, som man vælger (fra en time til et år), således at omkostningerne minimeres. 

Simuleringen opererer med ét elområde, tre procesvarmeforbrugere (ved forskellig temperatur), to fjernvarmeforbrugere (en ”central” og en ”decentral”) samt én individuel varmeforbruger. Simuleringen sørger for, at de enkelte forbrug (proces, individuel opvarmning, fjernvarme og el) dækkes time for time med lavest mulige omkostninger.

Se en E2G-præsentation af Energistyrelsens scenarier her

Energistyrelsens scenario-rapport finder du her

Af andre modeller, der simulerer og/eller optimerer fremtidige energisystemer kan nævnes: Balmorel, Energy Plan, Stream og Sivael.

Du har nået enden af dokumentet