Introduktion til energiregnskaber

Der eksisterer mange forskellige regneark, der opstiller energiregnskaber for et givet geografisk område, og som sikre, at regnskabet balancerer. Regnearkene er meget ens, men indeholder dog nogle mindre forskelligheder.

Energistyrelsen har et regneark, som er frit tilgængeligt på deres hjemmeside, og som bruges til at opgøre de historiske danske energiregnskaber

Plan Energi har et balance-ark, som bruges i forbindelse med deres rådgivning overfor kommunerne. F.eks. bruger alle kommuner i Region Midt dette regneark til opgørelse af deres historiske energiregnskaber

EA Energianalyse har lignende regneark, som de bruger i deres rådgivningsaktiviteter

På E2G-platformen er der et direkte link til det regneark, som blev udviklet i forbindelse med SEP-projektet for Region Syddanmark. Dette regneark indeholder historiske energiregnskaber for kommunerne i Region Syddanmark år 2012. Du finder regnearket her. Du finder dokumentationen af regnearket og en beskrivelse af, hvor data er hentet fra her.

Der er et direkte link mellem dette regneark og visualiseringen på E2G-platformen. Men energiregnskaber fra andre typer regneark kan også visualiseres på platformen. Det kræver blot, at der laves et lille program, der oversætter data fra regnearket til E2G-formatet. 

Du kan se en præsentation af, hvordan energiregnskaberne typisk bygges op her

Du kan få konsulentbistand til udarbejdelse af energiregnskaber fra Strategirummet Aps ved at klikke her

Du har nået enden af dokumentet