Energistrøms-simulator

Påvirkninger til energistrømmene i energisystemet

Energistrøms-simulator (Optimeret til Google Chrome og Internet Explorer vers. efter 9)

Energistrøms-simulatoren kombinerer kortet over beslutningskæderne og kortet over energistrømmene. Med Energistrøms-simulatoren kan man vise, hvilke beslutninger, de forskellige typer aktører kan træffe, og hvordan de pågældende beslutninger påvirker energistrømmene i energisystemet.

Den nuværende udgave af Energistrøms-simulatoren er alene tænkt som illustration. Der er kun én beslutning, der kan ændres på (bygning af vindkraft), og modellen, der beregner konsekvenserne af ændringerne, er meget forenklet. Den nuværende udgave er også meget langsom, hvilket skyldes, at vi endnu ikke har nået at optimere ”tegningen” af energistrømskortet.

Det er planen, at der skal udvikles en Energistrøms-simulator for hver betydningsfulde analyse, hvor analytikerne vil nå ud til en større målgruppe med deres resultater. Analyserne vil typisk være blevet udført af konsulentvirksomheder og universiteter på store komplicerede energimodeller. I dag formidles resultaterne typisk via grafer over de vigtigste budskaber.

Ideen med Energistrøms-simulatoren er, at den udvidede målgruppe for de komplicerede analyser kan gå ind og finde beregningsforudsætningerne som styreparametre i beslutningskæderne i Energistrøms-simulatoren, og at de kan ændre på de parametre, som analytikerne har fundet frem til, er de vigtigste.

For at det kan lykkes, skal analytikerne på basis af resultaterne af de komplicerede analyser, udvikle en forenklet model, der viser, hvordan energistrømmene, økonomien og miljøpåvirkningerne ændres, når brugeren ”drejer på de knapper”, der rummer de vigtigste budskaber. Den forenklede model implementeres på E2G-platformen, og der defineres en ny energistrøms-simulator, der får et navn svarende til den analyse, hvis resultatet skal visualiseres.

Virker det ikke? Så kig under siden "Fejl". Her kan du også finde et link til Google Chrome.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!