Energistrøms-simulatoren

Energistrøms-simulatoren er et visualiseringsværktøj til formidling af sammenhænge mellem energisektorens rammebetingelser, beslutningerne og konsekvenserne af beslutningerne i form af ændrede energistrømme, økonomi og miljøpåvirkninger.

Scroll for at forsætte

Ændring af parametre

Inputdata

I Energistrøms-simulatoren kan brugerne  finde alle væsentlige inputdata til de analyseresultater, som den pågældende udgave af simulatoren skal visualisere. 

Brugeren kan endvidere ændre på de parametre, som analyse-resultaterne har vist, er de vigtigste

Scroll for at forsætte

Konsekvenser

Konsekvenserne i form af ændrede energistrømme, økonomi og miljøpåvirkninger vises på skærmen. 

Scroll for at forsætte

Nuværende udgave af energistrøms-simulatoren

Den nuværende udgave af Energistrøms-simulatoren kan kun bruges til illustration. Modellen bag beregningerne er meget forenklet, og den rummer ikke økonomi og miljøpåvirkninger. Ændringerne på energistrømskortet er fastlagt på basis af følgende antagelser

  • 1/2-delen af den øgede vindkraft eksporteres

  • 1/3-del af den ekstra PJ vindkraft reduceret elproduktionen tilsvarende på de centrale kraftværker – det fører til, at fjernvarmeproduktionen på disse værker også falder med 1/3-del af den ekstra vindkraft (PJ) – det fører til, at kulforbruget på de centrale kraftværker reduceres med 2/3-delen af den ekstra vindkraft målt i PJ. Det fører til at importen af kul falder tilsvarende.

  • 1/6-del af den ekstra PJ vindkraft reduceret elproduktionen tilsvarende på de decentrale kraftvarmeværker – det fører til, at fjernvarmeproduktionen på disse værker også falder med 1/6-del af den ekstra vindkraft (PJ) – det fører til, at naturgasforbruget på de decentrale kraftvarmeværker reduceres med 1/3-delen af den ekstra vindkraft målt i PJ. Det reducerede naturgasforbrug øger eksporten af naturgas tilsvarende

  • Varmeproduktionen på fjernvarmeværkerne øges med ½-delen af den ekstra vindkraftproduktion målt i PJ. Det fører til at værkerne bruger mere træflis svarende til ½-delen af den ekstra vindkraftproduktion. Træflisen importeres
Du har nået enden af dokumentet