Markedssimulator

Spotmarked for el

Under udvikling

Markedssimulatoren er under udvikling, så den virker pt. ikke optimalt

Første version af Markedssimulatoren blev idriftsat i 2014, og den kunne beregne markedspriser for de nordiske prisomåder. Demoversionen kunne beregne systempriser. Denne gamle udgave er nu erstattet af en ny version, som kan beregne markedspriser for alle lande i verden. Den gamle optimeringsmodel er blevet erstattet af en ny unik model, der regner meget hurtigere, og som også kan regne på meget store systemer.

I den nye version regner demomodellen på et fiktivt område bestående af tre prisområder. Demoversionen har de samme funktionaliteter som den fulde udgave af modellen.

Den fulde udgave af Markedssimulatoren adskiller sig ved at kunne regne på alle verdens lande, med data for alle elproduktionsanlæg i de pågældende lande.

Der er fortsat nogle fejl og mangler ved den nye version, som er ved at blive rettet:

Fejl i Demoversionen:

  • Ændringen af elforbruget som funktion af årstal kommer ikke rigtigt ind i beregningerne. Man bliver derfor nødt til alene at regne på det deafault år der er sat
  • I tandhjulet skal der være en linje, der hedder resultater, som viser transmissionsoverskud, forbrugeroverskud og producentoverskud mv. Nogle af resultaterne står som baggrund, de skal kun vises, når der klikkes på "resultater"

Fejl i den fulde udgave:

  • Det er ikke alle anlæg, der indlæses i det nordiske elsystem. Der mangler f.eks. en række anlæg i DK2
  • Transmissionskapaciterne medtages mange steder dobbelt - både den ene vej og den anden vej
  • Samme problem med resultatvisningen som i demoversionen
  • Den optimale optimering virker ikke. Det er kun den hurtige beregning, der virker

Ovenstående fejl forventes rettet inden årsskiftet 2020/21

Markedssimulatoren er beregnet til undervisningsformål, og data er ikke på en form, hvor modellen kan bruges som beslutningsgrundlag for at handle på markedet. 

Hvis du vil vide mere om elmarkedet kan vi anbefale lærebogen: ”Fundamentals of Power System Economics” af Daniel Kirschen Goran Strbac. Det er ”Bibelen” for os, der har en teknisk baggrund og gerne vil forstå, hvordan optimeringen af det teknisk/økonomiske system kan foregå ved anvendelse af markedsprincipper. Det er også en god lærebog for andre, der vil trænge dybere med i elmarkedet, idet den er skrevet meget pædagogisk.

Markedssimulatoren videreudvikles i et projekt støttet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Denne videreudvikling sker i samarbejde mellem Strategirummet, SDU, Forsyningstilsynet og Danisk Energy Economics. Hovedsigtet med videreudviklingen er at tilføje muligheden for at lave langsigtede økonomiske analyser med modellen, hvor modellen selv etablere elproduktionsanlæg ud fra beregnede fremtidige elpriser.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!