Energy Together

Kortlægningen af energisystemet og energisektoren

Ideen til Energy Together (E2G) og strukturen som danner baggrund for kortlægningen af energisystemet og energisektoren i E2G er udviklet af Flemming Nissen. Kortlægningen af energisystemet er baseret på den segmentering og de energistrømme, som Energistyrelsen anvender til deres dataopsamling og deres præsentation af data. Energistyrelsens billede af ”Danmarks Energistrømme” har været en stor inspirationskilde til energistrøms-billedet i Energy Together. Data for energistrømmene i Danmark hentes direkte fra Energistyrelsens database.

Det nye i E2G-konceptet er, at energistrømmene er suppleret med et kort over beslutningsstrukturen i energisektoren. Formålet med at bygge beslutningsstrukturen sammen med energistrømskortet er at det giver mulighed for at visualisere, hvilke beslutninger, de forskellige aktører har mulighed for at træffe, og de konsekvenser de forskellige beslutninger har for udviklingen og driften af energisystemet (illustreret i Energistrømssimulatoren). Herudover er der udviklet en Markedssimulator, hvor brugerne kan få hands-on erfaringer med elspot-markedet. Elsim, som blev udviklet i Elsam, har været inspirationskilde til Markedssimulatoren.

Første version af Energy Together-platformen er udviklet i et samarbejde mellem Flemming Nissen, Insero Science Academy, Insero Energy, Insero Software og Design Concern. Udviklingen er foregået i perioden december 2013 – september 2014 og den er finansieret af Insero Fonden. 

E2G-platformen ejes og drives af Flemming Nissen.

 

Første version af platformen er målrettet Energistyrelsens, regionernes og kommunernes behov for visualisering af energiregnskaber samt de energikurser, som Strategirummet udbyder (se siden: ”Kursus i energi”). Det er planen, at E2G-platformen i samarbejde med eksterne partnere skal videreudvikles til også at opfylde andre formål.

Hvis du har ideer, er du velkommen til at kontakte Flemming Nissen på fn@strategirummet.dk

Billeder og tekst fra E2G-platformen må kun anvendes på andre platforme og medier med reference til E2G-platformen.

undefined

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!